ODGOVORNOST

Zdravlje i sigurnost ljudi, Upravljanje zaštitom okoliša

Društvo posebnu pažnju posvećuje zaštiti okoliša i zdravlju i sigurnosti ljudi. Podizanje svijesti, o zaštiti okoliša i zaštiti zdravlja, uprave i zaposlenika provodi se sustavnim obrazovanjem svih zaposlenika. Znanja, vještine i sposobnosti zaposlenih nastoje se što potpunije i kvalitetnije koristiti za timski rad na realizaciji radnih zadataka. Uprava potiče usavršavanje zaposlenika u cilju stjecanja znanja iz područja kvalitete, zaštite okoliša i zaštite na radu, te podizanja svijesti o mogućim posljedicama njihovih radnih aktivnosti na okoliš, zdravlje i sigurnost.

Posebna pažnja posvečuje se upravljanju radnim okolišem na način da ga se odredi i održava na razini koja je potrebna za postizanje kvalitetne usluge, koja je u skladu sa zakonima i pripadajućim propisima, te koja sprečava onečišćenje prirodnog okoliša i smanjuje negativne učinke na zdravlje i sigurnost.

ZDRAVLJE I SIGURNOST LJUDI

Društvo je uspostavilo, dokumentiralo, primjenilo, održava i trajno poboljšava svoj integrirani sustav upravljanja zdravljem i sigirnosti na radu sukladno međunarodnoj normi BS OHSAS:2007.

Sustav se kontinuirano provodi kroz identifikaciju opasnosti, procjenu rizika i određivanje kontrola/mjera, te uključuje utvrđivanje i pristup zakonskim zahtjevima , prihvaćanje i odgovaranje na zahtjeve drugih zainteresiranih strana. Periodički se provodi procjena usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima koje se društvo obvezalo poštovati.

Komunikacija, sudjelovanje i savjetovanje o zdravlju i sigurnosti na radu može obuhvatiti prihvaćanje, dokumentiranje i odgovaranje na pitanja svih zainteresiranih strana o zdravlju i sigurnosti na radu, te na pitanja predstavnika vlasti o planiranju djelovanja u hitnim situacijama i o drugim zakonskim zahtjevima.

Društvo nastoji kroz dvosmjerno komuniciranje izgraditi takav odnos sa svim zainteresiranim stranama koji će dovesti do sporazumjevanja i dugoročne suradnje.

Takvo komuniciranje uključuje sljedeće:

 • Obavještavanje svih zainteresiranih strana o politici i ciljevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu
 • Internu komunikaciju između različitih razina i funkcija unutar društva,komunikaciju sa ugovornim stranama i ostalim posjetiteljima društva
 • Praćenje i analiziranje povratnih obavijesti od vaanjskih zainteresiranih strana

Zaposlenici društva uključeni su u aktivnosti vezane za idenitifikaciju opasnosti, procjenu rizika, određovanje kontrola/mjera, istraživanje incidenta, razvoj i ocjenu politike i ciljeva, savjetovanje pri promjenama i svim drugim pitanjima vezanih za zaštitu zdravlja i sigirnosti na radu. Uključenost zaposlenika može biti izravna direktnim sudjelovanjem u provođenju navedenih aktivnosti ili indirektna ostavljanjem poruka u komunikacijski sandučić ili davanjem informacija nadležnoj službi društva bilo kojim načinom komunikacije (usmeno, telefonom, elektroničkom poštom, itd.).

UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

Društvo je uspostavilo, dokumentiralo, primjenilo, održava i trajno poboljšava svoj integrirani sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno me?unarodnoj normi ISO 14001:2004.

Pri procesu utvrđivanja značajnih aspekata okoliša razmatraju se:

 • Emisije u zrak
 • Emisije u vodu
 • Upravljanje otpadom
 • Onečišćenje tla
 • Uporaba sirovina i prirodnih dobara
 • Ostala lokalna pitanja okoliša i zajednice

Sustav se kontinuirano provodi kroz:

 • Identificiranje i upravljanje aspektima okoliša
 • Postupanje sa otpadom
 • Upravljanje opasnim tvarima
 • Sakupljanje i zbrinjavanje otpada
 • Identifikaciju i ocjenjivanje aspekta okoliša
 • Popis radnih tvari
 • Popis radnih tvari na radilištu
 • Elaborat zaštite na radu i zaštite od požara

Periodički se provodi procjena usklađenosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima koje se društvo obvezalo poštovati.

Odgovornost

 • EHS
 • Priroda i okoliš

Kontaktirajte nas

Zanima nas Vaše mišljenje. Iskoristite poveznicu ispod kako bi nam poslali upit, mišljenje ili povratnu informaciju.

KONTAKT FORMULAR